Vĩnh trú và Quy hóa (chuyển đổi quốc tịch) khác nhau thế nào?

 Vĩnh trú và Quy hóa (chuyển đổi quốc tịch) khác nhau thế nào?

Vĩnh trú là loại Tư cách lưu trú không giới hạn về thời gian cũng như nội dung hoạt động khi lưu trú tại Nhật, dĩ nhiên, người Vĩnh trú vẫn là “người nước ngoài”. Còn Quy hóa là việc chuyển đổi quốc tịch sang quốc tịch Nhật Bản, tức là trở thành người Nhật bản. Theo đó, việc quy hóa sẽ sinh ra các quyền lợi cũng như nghĩa vụ giống như những người Nhật khác. Ngoài ra, một trong những điều kiện quy hóa là anh phải từ bỏ quốc tịch mà mình hiện có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *