Văn phòng Đà Nẵng tại Nhật Bản

Văn phòng Đà Nẵng tại Nhật Bản

Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản được thành lập theo quyết định 155/QĐ-UB ngày 14/09/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Nhật Bản trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, giao lưu văn hoá và các lĩnh vực khác. Cũng theo quyết định này, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng làm cơ quan đầu mối liên lạc và phụ trách Văn phòng Đại diện Đà Nẵng.

– Tên giao dịch quốc tế: Danang Representative Office in Tokyo, Japan

Trưởng đại diện : Ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Trưởng đại diện

– Trụ sở làm việc đặt tại:
5F, Ginza S1 Building, 6-14-17 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
TEL: 81-3-3544-0961 (VERI) * 81-3-3544-0962 (Danang Rep Office)
FAX: 81-3-3544-0963 (VERI & Danang Rep Office)

– Văn phòng liên lạc tại Đà Nẵng: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 04 Trần Phú, Đà Nẵng
Điện thoại: (84.511) 889543; Fax: (84.511) 825853
E-mail: [email protected]

1. Nhiệm vụ chung:
– Quảng bá hình ảnh và tiềm năng kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng, tiến hành các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, đối ngoại giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức của Nhật Bản.

– Nghiên cứu, khai thác và cung cấp thông tin về thị trường Nhật Bản, bao gồm: chính sách, luật pháp, tập quán kinh doanh, nhu cầu về xuất nhập khẩu hàng hoá, đầu tư, lao động và thị hiếu du lịch của người dân Nhật Bản; đẩy mạnh công tác thông tin dự báo về khả năng diễn biến của thị trường Nhật Bản; kiểm tra và cung cấp thông tin về tư cách pháp lý, năng lực hoạt động của các tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp Nhật Bản (khi thành phố có yêu cầu).

– Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và xuất khẩu lao động giữa Đà Nẵng với các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương của Nhật Bản theo kế hoạch đã được thành phố phê duyệt.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Xúc tiến thương mại:
– Tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hoá, các ấn phẩm và tiềm năng của các doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cho các đối tác Nhật Bản.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp Đà Nẵng trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động: hội chợ, triển lãm, hội thảo, khảo sát thị trường tại Nhật Bản.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp trong đàm phán và ký kết hợp đồng buôn bán, hợp tác, giao dịch, cung ứng hàng hoá với các đối tác nước ngoài. Nghiên cứu và phối hợp với các công ty Nhật Bản cung cấp hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước sang thị trường Nhật Bản.

2.2. Xúc tiến đầu tư:
– Tổ chức giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài của thành phố.

– Quảng bá tiềm năng của Đà Nẵng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

– Giới thiệu các chính sách, môi trường đầu tư của Nhà nước Việt Nam và cơ chế đặc thù của Đà Nẵng về thu hút đầu tư nước ngoài.

– Nghiên cứu môi trường, chính sách đầu tư nước ngoài của Nhật Bản để tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu đầu tư vào Nhật Bản.

– Nghiên cứu tiềm năng và nguyện vọng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng.

2.3. Xúc tiến du lịch:
– Giới thiệu về lịch sử, văn hoá và cung cấp thông tin về các danh lam thắng cảnh, các tuyến, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng và các vùng phụ cận, các cơ sở phục vụ khách du lịch và các thông tin cần thiết khác phục vụ nhu cầu của du khách Nhật Bản; tìm hiểu và cung cấp thông tin về nhu cầu thị hiếu của thị trường du lịch Nhật Bản cho ngành du lịch Đà Nẵng để khai thác và hợp tác đầu tư phát triển du lịch giữa hai nước.

– Phối hợp các công ty du lịch trong nước tổ chức các đoàn du lịch Nhật Bản đến Việt Nam và các đoàn du lịch Việt Nam đến Nhật Bản.

– Tư vấn cho khách nước ngoài đến Việt Nam.

– Hỗ trợ ngành du lịch tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch tại Nhật Bản.

2.4. Xúc tiến xuất khẩu lao động:
– Tuyên tuyền, quảng bá về tiềm năng lao động của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, về đường lối, chính sách pháp luật và chủ trương của Nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu lao động và chuyên gia.

– Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động của thành phố Đà Nẵng về nhu cầu lao động của Nhật Bản; giới thiệu các thông tin về thị trường lao động và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Đà Nẵng cho các đối tác Nhật Bản.

– Tham mưu cho thành phố và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động của Đà Nẵng về việc đàm phán, ký kết các văn bản cần thiết với nước tiếp nhận lao động nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực lao động.

– Hỗ trợ các doanh nghiệp Đà Nẵng xúc tiến xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật; tìm kiếm, khai thác các hợp đồng lao động.

2.5. Phối hợp cùng các doanh nghiệp và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, người lao động tại Nhật Bản trên cơ sở pháp luật Việt Nam và Nhật Bản, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nguồn danang.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *