Tiền thôi việc: Cách tính, thủ tục đăng ký, hồ sơ giấy tờ cần thiết và chi trả

Một lớp đào tạo nghề trước khi xuất khẩu lao động.

Xuất khẩu lao động Nhật bản – Chào toàn thể các anh chị em hiện đang làm việc tại Hàn Quốc. Gần đây mình có nhận được một số tin nhắn liên quan đến vấn đề cách tính Tiền thôi việc 퇴직금. Hôm nay mình đăng bài này lên để nói về tiền thôi việc và cách tính để các bạn nắm được.

***Đầu tiên chúng ta cần biết Tiền thôi việc 퇴직금 là gì?

Tiền thôi việc 퇴직금 hay còn gọi là Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh 출국만기보험 là loại bảo hiểm mà chủ sử dụng lao động có trên 5 công nhân trở lên có nghĩa vụ phải đóng.

Theo luật cải chính thì từ ngày 1 tháng 12 năm 2010 thì tất cả những công ty sử dụng dưới 4 người lao động cũng sẽ phải trả tiền thôi việc và những công ty này chỉ phải trả 50% tiền thôi việc cho đến hết năm 2012 và bắt đầu từ năm 2013 sẽ phải trả đồng nhất như các doanh nghiệp từ 5 lao động trở lên.

Tiền thôi việc 퇴직금 theo giấy phép sử dụng lao động thì chủ sử dụng lao động phải đóng hàng tháng bằng 8,3% mức lương cơ bản cho công ty bảo hiểm và khi người lao động nghỉ việc sẽ trợ cấp tiền thôi việc cho người lao động.

***Cách tính

Cách tính theo bảng mẫu có sẵn của bộ lao động

1 > Ngày vào làm tại công ty 2/10/2009
2 > Ngày nghỉ việc 16/9/2012
3 > Nhấn vào 3 để tính tổng số ngày làm việc tịa công ty
4 > Tổng số ngày làm việc 1080 ngày
5 > Tháng lương dở của tháng 6 là 750.000w
6 > Số tiền trợ cấp tháng 6 là 120.000w
7 > Số tiền lương tháng 7 là 1.500.000w
8 > Số tiền trợ cấp tháng 7 là 240.000w
9 > Số tiền lương tháng 8 là 1.500.000w
10 > Số tiền trợ cấp tháng 8 là 240.000w
11 > Tháng lương dở của tháng 9 là 750.000w
12 > Số tiền trợ cấp tháng 9 là 120.000w
13 > Tổng số tiền 4.500.000w
14 > Tổng số tiền trợ cấp 720.000w
15 > Tổng số tiền thưởng 4.000.000w
16 > Tổng số tiền tăng ca 20.000w
17 > Tổng số tiền bình quân 1 ngày 68.152w
18 > Tổng số tiền nhận được 6.049.673w

* Phân tích cụ thể

A. 3개월간 임금총액 : 5,220,000 원 = 4,500,000원 + 720,000원
Tổng số tiền mấy tháng lương 4,500,000원 cộng tổng số tiền trợ cấp là 720,000원 = 5,220,000 원

B. 상여금 가산액: 1,000,000원 = 4,000,000원 × (3/12)
Tổng số tiền thưởng 4,000,000원 nhân cho 3 chia cho 12 tháng bình quân trong năm bằng 1,000,000원

C. 연차수당 가산액 : 50,000원 = (20,000원×10일) × (3/12)
Tổng số tiền tăng ca 20,000원 nhân 10 ngày nhân cho 3 tháng chia bình quân cho 1 năm 12 tháng bằng 50,000원 .

Tiền lương 3 tháng cuối và tiền trợ cấp cộng tiền thưởng cộng tiền tăng ca ra 1 ngày lương bình quân nhân tổng số ngày làm việc ra tiền thôi việc 퇴직금 (5,220,000원+1,000,000원+50,000원) chia cho 92 ngày.

다. 퇴직금 = 1일 평균임금 × 30(일) × (총 재직일수/365) 6,049,673원 = 1일 평균임금 68,152원 18전×30일 × (2년 + 10개월 26일수 = 1,080일/ 365일)

Theo cách tính trên thì tiền thôi việc 퇴직금 sẽ lấy 1 ngày lương bình quân của 3 tháng cuối là 68,152원 18전 nhân với 30 ngày trong 1 tháng nhân tổng số ngày làm việc 1,080 ngày chia cho 365 ngày ra tiền thôi việc của lao động trên 2 năm 10 tháng 26 ngày là 6,049,673원. ( 68,152원 18전 × 30일 × 1,080일 : 365일 )

***Thủ tục đăng ký để nhận bảo hiểm

-Trường hợp người lao động thay đổi chỗ làm

Người lao động làm việc trên 1 năm tại 1 công ty khi thay đổi chỗ làm phải nộp đơn xin đổi chỗ làm cho trung tâm ổn định việc làm ( Bộ lao động ), sau khi bộ lao động xác nhận và cấp cho bạn giấy chuyển đổi nơi làm việc xong thì hãy nộp đơn lên công ty nhân lực công nghiệp Hàn Quốc ( 삼성화제 ) xin cấp tiền bảo hiểm .

-Trường hợp người lao động nước ngoài xuất cảnh

Người lao động nước ngoài làm việc trên 1 năm tại 1 công ty khi về nước sẽ báo cho trung tâm ổn định việc làm ( Bộ lao động ) ngày dự định xuất cảnh trước 1 tháng. Sau khi trung tâm ổn định việc làm xác nhận ngày dự định về nước của người lao động thì họ sẽ cấp cho người lao động giấy dự định ngày xuất cảnh 출국예정사실 확인서, sau khi nhận được giấy này thì người lao động fax đơn này cho công ty nhân lực công nghiệp Hàn Quốc ( 삼성화제 ) xin cấp tiền bảo hiểm .

***Giấy tờ cần thiết khi nhận tiền bảo hiểm

Đơn xin nhận tiền bảo hiểm ( trung tâm ổn định việc làm cấp ) 1 bản sao sổ ngân hàng, 1 bản sao chứng minh thư người nước ngoài hay hộ chiếu tên của mình fax cho công ty nhân lực công nghiệp Hàn Quốc ( 삼성화제 ) xin cấp tiền bảo hiểm.

***Cấp tiền bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sam sung sau khi xác nhận lý do xin cấp tiền bảo hiểm sẽ cấp cho người lao động nước ngoài trong 1 lần số tiền mà công ty đã đóng .

Trường hợp tiền bảo hiểm không đủ theo luật trợ cấp thôi việc công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu trực tiếp chủ sử dụng lao động cấp tiền chênh lệch. Trường hợp người lao động nước ngoài bỏ trốn khỏi công ty hay làm việc dưới 1 năm không đáp ứng điều kiện cấp tiền bảo hiểm thì tiền bảo hiểm sẽ được cấp cho chủ sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động nước ngoài tử vong thì tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh 출국만기보험 ( 퇴직금 ) , bảo hiểm chi phí về nước 귀국비용보험 , bảo hiểm tai nạn 상해보험 sẽ được cấp cho người thân. Người thân là người nhận bảo hiểm hay người thừa kế được cơ quan chính phủ của người đóng bảo hiểm chứng nhận .

Trường hợp người lao động nước ngoài trở về nước , số tiền bảo hiểm chi phí về nước cũng sẽ được cấp cùng 1 lần . Đơn vị quản lý loại bảo hiểm này : Công ty phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc 한국산업인력공단 ( 삼성화재 ) Samsung Fire & Marine.

Trang wed của 삼성화제 : http://www.samsungfire.com/front.html
Số điện thoại : 02-2119-2400
Fax : 0505-161-1421

* Những câu hỏi liên quan tới tiền thôi việc 퇴직금

* Câu hỏi 1 : Tiền 퇴직금 là do công ty bảo hiểm trả hay do công ty mình trả ?

-Trả lời : Công ty trả 100% ( Theo giấy phép sử dụng lao động , thì chủ sử dụng lao động phải đóng hàng tháng bằng 8,3% mức lương cơ bản cho công ty bảo hiểm và khi người lao động nước ngoài thôi việc sẽ trợ cấp tiền thôi việc, phần còn thiếu công ty sẽ trả bù cho người lao động ).

* Câu hỏi 2 : Tôi làm ở 1 công ty từ ngày 1/1/2010 đến ngày 1/7/2011 thì thôi việc sẽ nhận được như thế nào? Chỉ nhận được 1 năm hay nhận được cả 1 năm 6 tháng?

-Trả lời : Khi người lao động đã làm ở 1 công ty trên 1 năm rồi thì dù có lẻ máy tháng vẫn nhận được tiền 퇴직금, trường hợp trên người lao động đã làm việc tại công ty đó được 1 năm 6 tháng thì người lao động sẽ nhận được 18 tháng tiền thôi việc.

* Câu hỏi 3 : Hợp đồng của tôi ký từ ngày 1/6/2010 đến ngày 31/5/2011 nhưng công ty đã xa thải tôi trước ngày hết thời hạn hợp đồng là ngày 29/5/2011. Vậy tôi có thể nhận được tiền thôi việc không? Nếu có thì làm thế nào có thể nhận được tiền thôi việc?

-Trả lời : Tiền thôi việc thiếu 1 ngày cũng không nhận được, công ty bảo hiểm chỉ chi trả khi người lao động thôi việc tại công ty và có thông báo (đăng ký) cho Bảo hiểm hỏa hoạn Samsung. Sau 14 ngày kể từ ngày thông báo công ty Bảo hiểm hỏa hoạn Samsung sẽ chi trả cho người lao động qua tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp trên nếu công ty xa thải không có lý dó báo trước 1 tháng thì người lao động có thể làm đơn gửi lên 지방노동청 để xin đền bù hợp đồng hoặc nếu không biết thủ tục thì người lao động có thể nhờ các trung tâm hỗ trợ lao động giúp đỡ kiện công ty phải trả tiền đền bù hợp đồng ( tương đương với mức lương tối thiểu 1 tháng).

* Câu hỏi 4 : Tôi làm việc ở 1 công ty chỉ có 4 lao động ( không tính giám đốc ) từ ngày 1/12/2010 đến ngày 30/11/2011 thì chuyển công ty vậy tôi có thể nhận được tiền thôi việc không?

-Trả lời : Theo luật cải chính thì từ ngày 1 tháng 12 năm 2010 thì tất cả những công ty sử dụng dưới 4 người lao động cũng sẽ được trả tiền thôi việc và những công ty này chỉ phải trả 50% tiền thôi việc cho đến năm 2012 và bắt đầu từ năm 2013 sẽ phải trả đồng nhất như các doanh nghiệp từ 5 lao động trở lên .

* Câu hỏi 5 : Tôi đã làm việc được hơn 1 năm tại 1 công ty nhưng từ lúc chuyển công ty đến nay đã được hơn 3 tháng mà chưa nhận được tiền thôi việc, vậy làm thế nào để nhận được tiền thôi việc?

-Trả lời : Người lao động đã làm việc được hơn 1 năm tại 1 công ty khi chấm dứt hợp đồng phải nói với công ty làm đơn để nhận tiền thôi việc, trong trường hợp công ty không làm thì khi làm giấy chuyển công ty trên bộ lao động có thể nói với bộ lao động hướng dẫn làm đơn để nhận tiền thôi việc, nếu có khó khăn về ngôn ngữ thì có thể nhờ trung tâm giúp đỡ người lao động nước ngoài giúp. Địa chỉ các trung tâm tư vấn, giúp đỡ người lao động nước ngoài xem > Ở đây

* Câu hỏi 6 : Nếu công ty không đóng tiền cho công ty bảo hiểm samsung thì khi người lao động chấm dứt hợp đồng có thể nhận được tiền thôi việc không ?

-Trả lời : Trong trường hợp người lao động đã làm việc trên 1 năm tại 1 công ty khi kết thúc hợp đồng lao động mà không nhận được tiền thôi việc thì người lao động phải đến trung tâm giải quyết khiếu kiện chi trả chậm lương, tiền thôi việc nhờ giúp đỡ để nhận tiền thôi việc, địa chỉ các trung tâm giải quyết khiếu kiện chi trả chậm lương, tiền thôi việc xem chi tiết > Tại đây, nếu có khó khăn có thể nhờ các trung tâm tư vấn, giúp đỡ người lao động nước ngoài ở phía trên để được giúp đỡ.

* Câu hỏi 7 : Tôi đã làm việc ở 1 công ty có trên 5 lao động hết 3 năm hợp đồng, khi về không nhận được tiền thôi việc, từ khi sang lại đến nay đã làm được 2 năm 6 tháng, còn 6 tháng nữa là hết 3 năm sang lại, cho tôi hỏi khi hết thời hạn 3 năm sang lại có nhận được tiền thôi việc không? Và có thể nhận được tiền thôi việc 3 năm đầu tiên tổng cộng là 6 năm không?

-Trả lời : Nếu như 3 năm đầu khi kết thúc thời hạn hợp đồng mà người lao động đã không nhận được tiền việc thì người lao động có thể làm đơn xin nhận tiền thôi việc của 3 năm đầu ( đơn kiện ) trước khi kết thúc 3 năm lần hai. Vì luật tiền thôi việc chỉ có thể nhận trong 3 năm, nếu để quá 3 năm không làm đơn nhận thì sẽ không thể nhận được nữa.

Trường hợp trên người lao động nên làm việc ở công ty đó đến khoảng 2 năm 10 tháng lần 2 ( khoảng 5 năm 10 tháng hoặc 5 năm 11 tháng, tổng số 2 lần làm việc ) thì xin nghỉ việc để làm đơn kiện lấy tiền thôi việc trong 5 năm 10 hay 5 năm 11 tháng, nếu người lao động làm tận đến lúc kết thúc hợp đồng lần thứ 2 ( 6 năm ) thì 3 năm đầu sẽ hết thời hạn nhận tiền thôi việc.

* Câu hỏi 8 : Người lao động bất hợp pháp có thể nhận được tiền thôi việc không? Nếu có thủ tục nhận như thế nào?

-Trả lời : Người lao động bất hợp pháp có thể nhận được tiền thôi việc khi có đầy đủ các yêu cầu sau đây:

-Làm việc trên 1 năm tại 1 công ty
-Công ty có trên 5 lao động ( không tính chủ sử dụng lao động )
-Giữ đầy đủ bảng lương, sổ ngân hàng xác nhận công ty có chuyển tiền vào tài khoản
-Nếu công ty không trả tiền lương hàng tháng vào tài khoản ngân hàng cho người lao động mà cũng không có trả bảng lương hàng tháng thì Người lao động bất hợp pháp không thể nhận được tiền thôi việc, vì vậy bằng mọi cách, mọi giá anh chị em lao động bất hợp pháp phải đòi công ty hàng tháng phải trả bảng lương cho mình, sau này khi ra về thì còn có cơ hội mà đòi.
-Về thủ tục để đòi tiền thôi việc cho anh chị em lao động bất hợp pháp thì phải nhờ các trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài, hoặc ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền để đòi tiền thôi việc.

* Câu hỏi 9 : Tôi là người lao động bất hợp pháp đã làm việc trên 3 năm tại 1 công ty có trên 5 người lao động và không may bị bắt, vậy tôi có thể nhận được tiền thôi việc không?

-Trả lời : Có, khi người lao động bất hợp pháp đang làm việc chẳng may bị bắt thì khi ở trong trại giam nhân viên cục xuất nhập cảnh có hỏi thì người lao động phải khai báo với họ là chưa nhận được tiền thôi việc trong 3 năm làm việc ở công ty trên nhờ họ giúp đỡ làm thủ tục giấy tờ để nhận tiền thôi việc cho mình, nếu khó khăn có thể nhờ 1 trung tâm giúp đỡ người lao động nào đó mà mình biết để trung tâm đó làm thủ tục nhận tiền thôi việc cho mình. Sau khi nhận tiền xong, giải quyết đầu đủ giấy tờ mua vé hồi hương theo chế độ tiêu chuẩn.

N.Ư( nguồn v4r)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *