9 Đơn hàng Xuất khẩu Lao động Nhật Bản tháng 2 năm 2017 Xuất cảnh tháng 8

9 Đơn hàng Xuất khẩu Lao động Nhật Bản tháng 2 năm 2017 Xuất cảnh tháng 8

1. Đơn hàng May Mặc Xuất khẩu Lao động Nhật bản tỉnh Kagawa.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: May trang phục trẻ em và phụ nữ.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : May trang phục trẻ em và phụ nữ.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nữ.
+ Tuổi : 20 -35.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
+ Chuyên ngành : Người có tay nghề May.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 60. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 133.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T8/2017.
Thời gian thi tuyển : 09/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 9 nữ.
_______________________________
2. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành Dệt.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Aichi.
– Ngành nghề xin viza: Dệt vải.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Dệt công đoạn.
– Điều kiện tuyển dụng : Có kinh nghiệm làm việc với máy dệt con thoi
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nữ.
+ Tuổi : 18 -35.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
+ Chuyên ngành : Người có tay nghề Dệt .
+ Yêu cầu khác : Ngoan ngoãn, vui vẻ, hòa đồng.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 60. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 169.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 18/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 9 nữ.
____________________________
3. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Nông Nghiệp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: Nông nghiệp.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Trồng và thu hoạch hành , xà lách,cải bắp.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nữ.
+ Tuổi : 20 -30.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng :  Phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu thang : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 140.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 23/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 9 nữ.
_________________________
4. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Sơn , Hàn.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: Sơn, Hàn.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Sơn kim loại.
– Điều kiện tuyển dụng : Chỉ tuyển ứng viên người Huế, biết sửa chữa ô tô.
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nam.
+ Tuổi : 20 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 156.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 23/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nam.
______________________________
5. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  ép nhựa.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: Ép nhựa.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : ép nhựa , làm túi nhựa.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 5 Nam.
+ Tuổi : 20 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 151.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 6/03/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nam.
___________________________
6. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Hàn , Sơn.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: Hàn , sơn.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Hàn bán tự động và sơn.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 5 Nam.
+ Tuổi : 20 -28 .
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 150.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 6/03/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nam.
______________________________
7. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Kỹ sư.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Hyogo.
– Ngành nghề xin viza: Kỹ sư.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Gia công tấm kim loại ( Bankin).
– Điều kiện tuyển dụng : Học bài 20 trở lên
+ Số lượng TTS cần tuyển : 5 Nam.
+ Tuổi : 22 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp CĐ, ĐH
+ Chuyên ngành :  chuyên ngành cơ khí chế tạo, gia công cơ khí….
+ Yêu cầu khác : Có thể lập trình CAM, CAD, vận hành máy kim loại ( AMADA) .
– Hình thức tuyển dụng : Gưi fom, quay video tay nghề.
– Lương cơ bản : 233.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T4/2017.
Thời gian thi tuyển : 26/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nam.
__________________________
8. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Đóng gói công nghiệp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Shizuoka.
– Ngành nghề xin viza: đóng gói công nghiệp.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Đóng gói, kiểm tra sản phẩm nhựa.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 10 Nữ.
+ Tuổi : 18 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 144.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 18/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 15 nữ.
_____________________________
9. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Nông Nghiệp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Nagano.
– Ngành nghề xin viza: Nông nghiệp.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Trồng Rau.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 12 Nam.
+ Tuổi : 20 -30.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 142.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 23/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 12 nam.

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN
Mr. Cao Chiến 0981 248 348
Mr. Bá Bằng 0963 155 066
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU
ĐỊA CHỈ HÀ NỘI: TOÀ NHÀ VẠN PHÚC – TỐ HỮU – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI

Thẻ: ,  ,   , 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.