9 Đơn hàng Xuất khẩu Lao động Nhật Bản tháng 2 năm 2017 Xuất cảnh tháng 8

9 Đơn hàng Xuất khẩu Lao động Nhật Bản tháng 2 năm 2017 Xuất cảnh tháng 8

1. Đơn hàng May Mặc Xuất khẩu Lao động Nhật bản tỉnh Kagawa.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: May trang phục trẻ em và phụ nữ.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : May trang phục trẻ em và phụ nữ.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nữ.
+ Tuổi : 20 -35.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
+ Chuyên ngành : Người có tay nghề May.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 60. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 133.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T8/2017.
Thời gian thi tuyển : 09/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 9 nữ.
_______________________________
2. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành Dệt.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Aichi.
– Ngành nghề xin viza: Dệt vải.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Dệt công đoạn.
– Điều kiện tuyển dụng : Có kinh nghiệm làm việc với máy dệt con thoi
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nữ.
+ Tuổi : 18 -35.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
+ Chuyên ngành : Người có tay nghề Dệt .
+ Yêu cầu khác : Ngoan ngoãn, vui vẻ, hòa đồng.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 60. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 169.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 18/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 9 nữ.
____________________________
3. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Nông Nghiệp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: Nông nghiệp.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Trồng và thu hoạch hành , xà lách,cải bắp.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nữ.
+ Tuổi : 20 -30.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng :  Phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu thang : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 140.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 23/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 9 nữ.
_________________________
4. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Sơn , Hàn.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: Sơn, Hàn.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Sơn kim loại.
– Điều kiện tuyển dụng : Chỉ tuyển ứng viên người Huế, biết sửa chữa ô tô.
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nam.
+ Tuổi : 20 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 156.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 23/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nam.
______________________________
5. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  ép nhựa.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: Ép nhựa.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : ép nhựa , làm túi nhựa.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 5 Nam.
+ Tuổi : 20 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 151.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 6/03/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nam.
___________________________
6. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Hàn , Sơn.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Ngành nghề xin viza: Hàn , sơn.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Hàn bán tự động và sơn.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 5 Nam.
+ Tuổi : 20 -28 .
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 150.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 6/03/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nam.
______________________________
7. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Kỹ sư.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Hyogo.
– Ngành nghề xin viza: Kỹ sư.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Gia công tấm kim loại ( Bankin).
– Điều kiện tuyển dụng : Học bài 20 trở lên
+ Số lượng TTS cần tuyển : 5 Nam.
+ Tuổi : 22 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp CĐ, ĐH
+ Chuyên ngành :  chuyên ngành cơ khí chế tạo, gia công cơ khí….
+ Yêu cầu khác : Có thể lập trình CAM, CAD, vận hành máy kim loại ( AMADA) .
– Hình thức tuyển dụng : Gưi fom, quay video tay nghề.
– Lương cơ bản : 233.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T4/2017.
Thời gian thi tuyển : 26/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nam.
__________________________
8. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Đóng gói công nghiệp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Shizuoka.
– Ngành nghề xin viza: đóng gói công nghiệp.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Đóng gói, kiểm tra sản phẩm nhựa.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 10 Nữ.
+ Tuổi : 18 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 144.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 18/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 15 nữ.
_____________________________
9. Đơn hàng  Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành  Nông Nghiệp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Nagano.
– Ngành nghề xin viza: Nông nghiệp.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Trồng Rau.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 12 Nam.
+ Tuổi : 20 -30.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
+ Yêu cầu khác : Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng học Nhật.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 142.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian thi tuyển : 23/02/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 12 nam.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.