Tuyển gấp đơn hàng nữ ép nhựa shizouka

Tuyển gấp đơn hàng nữ ép nhựa shizouka

ĐƠN HÀNG ÉP NHỰA
Tỉnh làm việc: Shizouka
Số lượng 15 nữ
Tuổi : 18-28 tuổi.
Lương cơ bản : 28 triệu vn( chưa tính làm thêm )
ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Tỉnh làm việc: shizouka
Số lượng 12 nam
Tuổi : 19-30 tuổi.
Lương cơ bản : 30 triệu vn ( chưa tính làm thêm )

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr. Cao Chiến: 0981 248 348