Tổng hợp đơn hàng xkld tháng 7 xuất cảnh nhanh – đăng ký – thi luôn – không học nguồn

Tổng hợp đơn hàng xkld tháng 7 xuất cảnh nhanh - đăng ký - thi luôn - không học nguồn

1 . Đơn hàng chế biến thủy sản
– Tỉnh : Kanagawa
– Số lượng : 18 nam
– Tuổi : 18 – 25 tuổi
– Công việc : Đóng gói thủy sản
– lương cơ bản : 140.000 yên
– chốt danh sách 24/7 , thi tuyển 31/7

2  . Đơn hàng cơ khí
– Số lượng : 15 nam
– Tỉnh : Hiroshima
– Lương cơ bản : 145.000 yên
– Chốt danh sách 18/7, thi tuyển 27/7

3 . Đơn hàng nông nghiệp trồng nấm
– Số lượng : 9 nam
– Tỉnh : Kagoshima
– Lương cơ bản : 135.000 yên
– Chốt danh sách : 21/7, thi tuyển : 30/7
4  . Đơn hàng trang trí rèm khung cửa
– Số lượng : 18 nữ
– Tỉnh : Shizouka
– Lương cơ bản : 134000 yên
– Chốt danh sách 18/7 , thi tuyển 27/7
5  . Đơn hàng chế biến thực phẩm
– Số lượng : 24 nữ
– Tỉnh : Chiba
– Lương cơ bản : 138.000 yên
– Chốt danh sách 25/7 , thi tuyển 5/8

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU

ĐỊA CHỈ HÀ NỘI: TẦNG 12 TÒA NHÀ VIETCOMBANK – ĐƯỜNG TỐ HỮU (LÊ VĂN LƯƠNG KÉO DÀI) – HN

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr. Cao Chiến: 0981 248 348
Mr. Bá Bằng: 0963 155 066