14 Đơn hàng Xuất khẩu Lao động Nhật Bản tháng 2 năm 2017

14 Đơn hàng Xuất khẩu Lao động Nhật Bản tháng 2 năm 2017

Xuất khẩu Lao động Nhật bản năm 2017 vào những ngày đầu năm mới đang trở nên sôi động. Người lao động sau một thời gian chờ đợi bên Xuất khẩu Lao động Hàn quốc hiện nay đang quay trở lại với Xuất khẩu Lao động Nhật Bản, đồng thời ở những vùng nông thôn công việc nhà nông cũng đã hoàn tất. Đi xuất khẩu Lao động Nhật Bản là cơ hội đổi đời. Các đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản được công ty Glodeco nhận nhiều trong năm 2017.

I. ĐƠN HÀNG CHO NỮ.
1. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Điện tử :
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Shizuoka
+ Số lượng TTS cần tuyển : 30 Nữ.
+ Tuổi : 18 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 130.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T5/2017.
Thời gian sơ tuyển 6 /2 thi tuyển : 16/2/2017.
_____________________________________
2. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Nông Nghiệp.Trồng hoa
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh aichi
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 9 Nữ.
+ Tuổi : 18 -29 .
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : Phỏng vấn skype
– Lương cơ bản : 153 .000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T6/2017.
Thời gian sơ tuyển 6/2 /2017  Gửi fom : 10/02/2017.
____________________________________
3. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Nông Nghiệp.Trồng và thu hoạch hành , xà lách,cải bắp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
+ Số lượng TTS cần tuyển : 9 Nữ.
+ Tuổi : 20 -30.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : Phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 140.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian sơ tuyển 13/2 /2017 Thi tuyển : 23/02/2017.
_______________________________
4. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản May Mặc May trang phục trẻ em và phụ nữ.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng : 9 Nữ.
+ Tuổi : 20 -35.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
– Hình thức : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 133.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian sơ tuyển : 6/2/2017 Thi 9/2/1017
_______________________________
5. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Dệt.Dệt công đoạn.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Aichi.
+ Số lượng : 9 Nữ.
+ Tuổi : 18 -35.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
– Hình thức : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 169.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian sơ tuyển 9/2/2017 : Thi tuyển 18/02/2017.
________________________________
6. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Đóng gói công nghiệp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh NAKAGAWA
+ Số lượng TTS cần tuyển : 4 Nữ.
+ Tuổi : 18 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 144.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T8/2017.
Thời gian sơ tuyển 6/3 thi tuyển : 15/3/2017.
__________________________________
7 Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản chế biến mỳ ( 1 năm)
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh KAGAWA
+ Số lượng TTS cần tuyển : 4 Nữ.
+ Tuổi : 19 -30.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : gửi fom.,
– Lương cơ bản : 138.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T5/2017.
Thời gian sơ tuyển 10/2 gửi fom : 11/2/2017.
– Số lượng tham gia thi tuyển 6 nữ.
_____________________________
II. ĐƠN HÀNG CHO NAM .
8 Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Nông Nghiệp.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh okinawa
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Trồng hoa cúc
– Điều kiện tuyển dụng :
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nam.
+ Tuổi : 19 -30.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng :gửi fom
– Lương cơ bản : 142.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T6/2017.
Thời gian sơ tuyển 10/2/2017 thi tuyển : 11/02/2017.
_________________________
9. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Sơn , Hàn.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Sơn kim loại.
– Điều kiện tuyển dụng : Chỉ tuyển ứng viên người Huế, biết sửa chữa ô tô.
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nam.
+ Tuổi : 19 -30.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 148.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian sơ tuyển 13/2/2017 Thi tuyển :
23/02/2017.
______________________________
10. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản ép nhựa.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : ép nhựa , làm túi nhựa.
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nam.
+ Tuổi : 19 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : Phỏng vấn trực tiếp.
– Trợ cấp đào tạo đầu tháng : 70. 000 Yên.
– Lương cơ bản : 151.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian sơ tuyển 24/2/2017 Thi tuyển : 6/03/2017.
__________________________________
11. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Hàn , Sơn.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Kagawa.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Hàn bán tự động và sơn.
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nam.
+ Tuổi : 19 -28 .
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 150.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T7/2017.
Thời gian sơ tuyển 24/2/1017 Thi TUYỂN : 6/03/2017.
__________________________
12. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản gia công cơ khí
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh NAKAGAWA
– Tên và nội dung công việc cụ thể : thao tác máy phay
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nam.
+ Tuổi : 19 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 141.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T8/2017.
Thời gian sơ tuyển 6/3 thi tuyển : 15/3/2017.
_________________________________
13. Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản chống thấm
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh KAGAWA
– Tên và nội dung công việc cụ thể : chống thấm
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6  Nam.
+ Tuổi : 20-30
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 140.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T8/2017.
Thời gian sơ tuyển 20/2/2017 thi tuyển : 1/3/2017.
______________________________
14. Đơn hàng v xây dựng
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh KAGAWA
– Tên và nội dung
công việc cụ thể : giàn giáo
+ Số lượng TTS cần tuyển : 2 Nam.
+ Tuổi : 18-32
+ Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
– Lương cơ bản : 150.000 Yên.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T6/2017.
Thời gian sơ tuyển 13/2/2017 thi tuyển : 23/2 /2017.
15 Đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật bản Kỹ sư.
– Địa chỉ tiếp nhận: Tỉnh Hyogo.
– Ngành nghề xin viza: Kỹ sư.
– Tên và nội dung công việc cụ thể : Gia công tấm kim loại ( Bankin).
– Điều kiện tuyển dụng : Học bài 20 trở lên
+ Số lượng TTS cần tuyển : 6 Nam.
+ Tuổi : 22 -28.
+ Trình độ : Tốt nghiệp CĐ, ĐH
+ Chuyên ngành : chuyên ngành cơ khí chế tạo, gia công cơ khí….
+ Yêu cầu khác : Có thể lập trình CAM, CAD, vận hành máy kim loại ( AMADA) .
– Hình thức tuyển dụng : Gưi fom, quay video tay nghề.
– Lương cơ bản : 233.000 Yên.
– Bảo hiểm xã hội , thân thể, bảo hiểm thất nghiệp : Theo luật pháp Nhật Bản.
– Ngày dự kiến nhập cảnh : T4/2017.
Thời gian thi tuyển : 26/02/2017.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.