Thủ tục xin cấp thẻ Mã số Cá nhân MY NUMBER ở Nhật Bản

Thủ tục xin cấp thẻ Mã số Cá nhân MY NUMBER ở Nhật Bản

Thủ tục xin cấp thẻ Mã số Cá nhân (MY NUMBER)
Xuất khẩu Lao động Nhật bản
Văn phòng thành phố sẽ gửi phiếu thông báo (通知カード、xem mẫu phiếu thông báo trong ẢNH) đến địa chỉ của bạn. Bạn có thể sẽ không nhận được phiếu thông báo, nếu bạn không đăng ký địa chỉ hiện tại của mình tại văn phòng thành phố.

Bắt đầu vào tháng 10 năm 2015, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được một phong bì có chứa phiếu thông báo cho biết Mã số cá nhân (My Number) của các thành viên trong gia đình bằng thư bảo đảm.

Phiếu này rất quan trọng vì nó chứng minh Mã số cá nhân (My Number) của bạn trong các quy trình an sinh xã hội và nộp thuế.
2016-01-12_102507
Có 2 cách xin cấp Mã số cá nhân (My Number):
+ Nộp đơn xin cấp, kèm theo ảnh 3×4 (đằng sau ghi tên và ngày tháng năm sinh) gửi đính kèm theo thư,
+ Nộp đơn trực tuyến, gửi ảnh được chụp bằng điện thoại hoặc máy ảnh.

 Xem tuyển dụng:   

 1. 6 Nam lắp đặt hệ thống điều hòa tại Nara năm 2016
 2. 18 Nam/Nữ làm chế biến thực phẩm tại Yamagata 2016
 3. Xuất khẩu Lao động Nhật bản ngành xây dựng 2016
 4. Xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành Đúc nhựa
 5. Xuất khẩu Lao động Nhật Bản năm 2016 lương 134,000 Yên/tháng
 6. Xuất khẩu Lao động Nhật Bản lương 136,000 Yên/tháng chưa tính tiền làm thêm giờ
 7. 60 Nữ làm may XKLĐ Nhật Bản lương 117.000 Yên xuất cảnh 2016
 8. 9 Nam làm Hàn XKLĐ Nhật Bản lương 140.000Yên /tháng xuất cảnh 2016
 9. 18 Lao động Xuất khẩu (XKLĐ) làm nông nghiệp lương 130.000Yên /tháng xuất cảnh 2016
 10. Tuyển 60 XKLĐ Nhật Bản xuất cảnh 2016 lương 130.000Yên /tháng
 11. Tuyển Xuất khẩu Lao động Nhật Bản lương 144,000 Yên/tháng xuất cảnh 2016

Quy trình nộp đơn chi tiết sẽ được mô tả trong tài liệu hướng dẫn đính kèm trong phong bì gửi cho bạn trong tháng 10 năm 2015.
Sau đó trong tháng 1 năm 2016 hoặc muộn hơn, bạn sẽ nhận được một thông báo cho bạn biết Mã số cá nhân (My Number) của bạn đã sẵn sàng được cấp.

Nếu bạn chọn cách nhận Thẻ tại văn phòng thành phố, vui lòng đem theo các loại giấy tờ sau:
+ Phiếu thông báo (Thông báo cấp thẻ (nhận được sau khi nộp đơn))
+ ID Cá nhân (bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ cư trú, vv.)