Quy trình nhập quốc tịch Nhật (帰化手続き)

Quy trình nhập quốc tịch Nhật (帰化手続き)

1) Gọi điện thoại đăng ký ngày làm thủ tục với cục tư pháp, và hỏi các giấy tờ cần đem theo.
2) Chuẩn bị các giấy tờ theo yêu cầu:
+ Các giấy tờ chứng minh cá nhân, các thành viên trong gia đình.
+ Các giấy tờ chứng minh về tài chính.
+ Các loại bằng khen, các ticket vi phạm luật giao thông …
3) Đến cục tư pháp giới thiệu về quá trình từ khi mình sang Nhật đến giờ, họ sẽ yêu cầu về chuẩn bị thêm các loại giấy tờ khác (tùy từng người mà có các loại giấy tờ khác nhau).
4) Dựa vào bước số 3, chuẩn bị hồ sơ chính thức.
5) Nộp hồ sơ và phỏng vấn.
6) Bổ sung thêm các hồ sơ phát sinh ở bước 5.
7) Bộ trưởng bộ tư pháp ký quyết định.
8) Nhận liên lạc từ cục tư pháp.
9) Lên nhận giấy chứng nhận quốc tịch.
10) Hoàn trả thẻ người nước ngoài.
11) Làm thủ tục nhập quốc tịch ở tòa thị chính nơi mình sinh sống.
12) Làm hộ chiếu màu đỏ.
13) Lên đại sứ quán Việt Nam xin visa có thể dùng được để về Việt Nam dài hạn (trên 2 tuần, vì dưới 2 tuần không cần visa Việt Nam).