Quy định liên quan đến chương trình tiếp nhận tu nghiệp sinh Nhật Bản

Quy định liên quan đến chương trình tiếp nhận tu nghiệp sinh Nhật Bản

Quy định này đã có hiệu lực từ ngày 4/3/2010, tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và ông Kensuke Tsuzuki,Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách đối ngoại Tổ chức Hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản(JITCO) đã ký lại Bản Ghi nhớ về Chương trình hợp tác phái cử và tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản để phù hợp với những nội dung sửa đổi của pháp luật Nhật Bản đối với chế độ tu nghiệp sinh nước ngoài ở Nhật Bản.

 

Quy định mới dành cho chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản

Tu nghiệp sinh Nhật Bản có tư cách lưu trú mới

Ngày 5/3/2010, Đoàn công tác của JITCO phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước tổ chức Hội thảo với các doanh nghiệp đang phái cử tu nghiệp sinh/thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản để thông báo tới các doanh nghiệp quy định của cơ quan hữu quan Nhật Bản hướng dẫn việc thực hiện các nội dung sửa đổi của Luật Quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận tỵ nạn. Những nội dung sửa đổi chính của Luật liên quan đến chương trình tiếp nhận tu nghiệp sinh/thực tập sinh nước ngoài là:

– Xác lập tư cách lưu trú mới là “thực tập kỹ năng” cho lao động nước ngoài đến Nhật Bản tham gia Chương trình thực tập kỹ thuật. Theo đó, lao động nước ngoài tham gia chương trình này nhập cảnh Nhật Bản có tư cách lưu trú là “thực tập kỹ năng” với thời gian không quá 3 năm và được gọi là thực tập sinh. Chương trình thực tập kỹ năng này được chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn thực tập kỹ năng I, năm thứ nhất

+ Giai đoạn thực tập kỹ năng II, gồm năm thứ hai và năm thứ ba

Giai đoạn thực tập kỹ năng I có thời gian là 1 năm. Hết 1 năm, thực tập sinh phải tham gia kỳ kiểm tra để đánh giá về tay nghề, trình độ … để chuyển sang giai đoạn thực tập kỹ năng II.

– Bổ sung biện pháp xử lý là trục xuất đối với các trường hợp thực tập sinh vi phạm quy định của Chương trình như: làm giả hồ sơ, giấy chứng nhận…

– Nâng cao vai trò và việc quản lý, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo của tổ chức tiếp nhận đầu mối đối với xí nghiệp tiếp nhận trực thuộc; minh bạch các khoản thu và việc sử dụng nguồn thu của các tổ chức tiếp nhận đầu mối; tăng cường quản lý, giám sát và xử lý đối với tổ chức tiếp nhận có hành vi vi phạm quy định; kiểm soát và khống chế việc thu tiền bảo lãnh từ tu nghiệp sinh nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp phái cử và đối sách xử lý đối với việc thu tiền bảo lãnh với mức quá cao bằng cách dừng, không cho tiếp nhận tu nghiệp sinh từ những doanh nghiệp phái cử đó, kiểm tra, xác nhận nội dung hợp đồng phái cử ký giữa thực tập sinh với tổ chức phái cử …

– Bổ sung ngành nghề và loại hình công việc được tiến hành thực tập kỹ năng là làm đồ giấy- làm thùng carton với 04 loại hình công việc: đột lỗ trên thùng carton in sẵn,làm thùng giấy đã in sẵn, dán thùng giấy, làm thùng carton. Như vậy, theo chương trình tu nghiệp sửa đổi, tổng số ngành nghề và loại hình công việc được tiến hành thực tập kỹ năng là 64 ngành nghề và 120 loại hình công việc (trước đó là63 ngành nghề và 116 loại hình công việc).

Luật quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận tỵ nạn và những nội dung sửa đổi bổ sung sẽ có hiệulực từ ngày 1 tháng 7 năm 2010.