Quảng Nam:tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động

Để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội địa phương, UBND tỉnh vừa có Văn bản số 945/UBND-VX ngày 20/3/2014 về đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Trong những năm qua, công tác XKLĐ ở tỉnh Quảng Nam có bước chuyển biến tích cực, đã góp phần vào công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Ở một số địa phương công tác XKLĐ đã thành phong trào được chính quyền, nhân dân đồng tình hưởng ứng như huyện Quế Sơn, huyện Thăng Bình…xem đây là giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác XKLĐ của tỉnh Quảng Nam vẫn còn một số tồn tại như chỉ tiêu, số lượng đi XKLĐ chưa đạt kế hoạch đề ra hàng năm; Công tác chỉ đạo, triển khai của cấp ủy, chính quyền tại một số địa phương chưa đồng bộ và quyết liệt; Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa được sâu rộng và thường xuyên. Trình độ chuyên môn kỹ thuật, kiến thức ngoại ngữ, sức khỏe và ý thức tổ chức kỷ luật của người có nhu cầu đi XKLĐ nói chung còn nhiều hạn chế; Một số lao động của tỉnh Quảng Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đã hết thời hạn hợp đồng nhưng không về nước, bỏ trốn làm gia tăng thêm tỷ lệ lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc…
Quang_7
Để đẩy mạnh hoạt động XKLĐ góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2014 và các năm đến. UBND tỉnh đã ban  hành văn bản về đẩy mạnh công tác XKLĐ tại tỉnh Quảng Nam.

Theo đó UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động (tập trung vào thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản).  Nêu những lợi ích, hiệu quả của việc xuất khẩu lao động, đồng thời phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật của người lao động khi làm việc ở nước ngoài; ngăn chặn kịp thời những thông tin thất thiệt ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Nam tăng cường liên kết, giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời, chỉ đạo các cơ sở dạy nghề có kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề nhằm tạo nguồn xuất khẩu lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động ngoài nước.

UBND các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch xuất khẩu lao động hàng năm, chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, các các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Nam và các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo nguồn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động, tư vấn đến tận các gia đình có con, em và người thân làm việc tại Hàn Quốc, yêu cầu các gia đình cam kết vận động con, em và người thân thực hiện đúng các quy định của pháp luật và các cam kết trong hợp đồng, không ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam quan tâm hướng dẫn người lao động hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục kịp thời giải ngân các nguồn vốn cho vay phục vụ việc đi xuất khẩu lao động (trong đó, có nguồn vốn ký quỹ đối với người lao động đi làm việc trong Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Nguồn sldtbxhqnam.gov.vn

Bạn cũng có thể thích