Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 15 Nam Nữ đi XKLĐ lương cao tháng 9 năm 2015

Dịp tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản những tháng cuối năm này thường được ưu tiên cho các đơn hàng tổng hợp nằm trong chỉ tiêu xuất khẩu lao động Nhật Bản 2015 và đầu năm 2016. Để lựa chọn đủ chỉ tiêu thì các công ty tuyển dụng trực tiếp không qua…

Đơn hàng XKLĐ cơ khí tháng 8 bay ngay lương cao

Xuất khẩu lao động Nhật bản đơn hàng ngành gia công cơ khí tháng 8 năm 2015 dự kiến sẽ xuất cảnh vào đầu năm 2016, các đơn hàng này thường tuyển lao động nam, tốt nghiệp cấp 3. Hồ sơ xuất khẩu lao động đơn giản thủ tục xuất cảnh nhanh, chi phí xuất…