Hậu Giang đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trong năm 2016

Hậu Giang là một trong những địa phương có số lượng người tham gia xuất khẩu lao động tuy không nhiều nhưng những hiệu quả đạt được thì thật đáng mừng.

Hiện nay, xuất khẩu lao động đang được nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Hậu Giang xác định là hướng đi đúng đắn, góp phần giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giúp giảm nghèo bền vững. Bởi vậy, công tác xuất khẩu lao động luôn được các cấp lãnh đạo và các ban ngành của tỉnh quan tâm cũng như có sự phối hợp chặt chẽ cùng các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

2016-07-07_031700
Số lượng người tham gia xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang những năm gần đây đều vượt kê hoạch so với chỉ tiêu được giao đã đem lại những tín hiệu đáng mừng. Để đạt được kết quả đó, trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền để người dân có thể hiểu rõ hơn về lợi ích khi xuất khẩu lao động. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh còn tiến hành ký hợp đồng với các công ty hoạt động xuất khẩu lao động có uy tín để hạn chế tình trạng người lao động gặp rủi ro khi làm việc ở nước ngoài.

Xem thêm: Top 22 Đơn hàng Xuất khẩu Lao động Nhật Bản tháng 7 lương cao
Đặc biệt, chính sách hỗ trợ vấn đề chi phí cho người đi xuất khẩu lao động đã được tỉnh triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó , thị trường lao động ở nước ngoài đang mở rộng với thu nhập khá cao nên tạo cơ hội để cho người lao động tỉnh Hậu Giang tham gia làm việc tại nước ngoài, nhất là xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Những gia đình có người đi xuất khẩu lao động đều đã có những thay đổi rất tích cực như chất lượng cuộc sống được nâng cao, có tiền để xây nhà mới và phát triển kinh doanh hộ gia đình. Từ đó góp phẩn quan trọng trong hướng giải quyết việc làm cũng như giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm bộ mặt địa phương đổi thay.

2016-07-07_031741
Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động và cung cấp thông tin cụ thể về thị trường lao động nước ngoài để người dân hiểu rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm khi đi xuất khẩu lao động. Đồng thời, tỉnh còn có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết để cung cấp nguồn lao động đạt chất lượng theo yêu cầu của đối tác, từ đó sẽ góp phần thực hiện thắng lợi công tác xuất khẩu lao động năm 2016.

Bạn cũng có thể thích