Hà Nam: Xuất khẩu Lao động

Xuất khẩu Lao động Nhật Bản  – Năm 2013, tỉnh Hà Nam phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.250 lao động, trong đó số lao động xuất khẩu là 1.000 người.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, dự kiến năm 2013, Hà Nam có hơn 30 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động, gồm khu công nghiệp Đồng Văn I và II có 17 doanh nghiệp, cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý có 4 doanh nghiệp, khu công nghiệp Châu Sơn có 2 doanh nghiệp và khu công nghiệp Hòa Mạc có 8 doanh nghiệp.

2015-05-05_143108

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp, theo kế hoạch trong năm nay sẽ tuyển thêm hơn 3.000 lao động phục vụ cho việc tăng công suất, mở rộng dây chuyền sản xuất.

Tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các địa phương tập trung dồn đổi ruộng đất gắn với tổ chức lại đồng ruộng tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất, tăng diện tích cây trồng hàng hoá; khuyến khích phát triển chăn nuôi hộ gia đình ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học, phát triển chăn nuôi đàn bò sữa… tạo việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nam tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch việc làm điện tử và các sàn giao dịch việc làm vệ tinh và đặc biệt là nâng cao chất lượng về cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp; ưu tiên hình thức cung ứng và giới thiệu việc làm thông qua website: Vieclamhanam.vn, đồng thời tăng cường bám sát cơ sở, thu thập thông tin về thị trường lao động làm cơ sở dự nguồn, đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu nguồn xuất khẩu lao động.

Năm 2012, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tự cơ cấu lại để vượt qua khó khăn, duy trì phát triển mở rộng sản xuất, hướng đến nâng cao năng lực quản trị, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhằm chủ động thích nghi với tình hình, yêu cầu mới, hoàn thành chỉ tiêu tạo việc làm mới cho 15.050 lao động./.

Bạn cũng có thể thích