Gửi tiền về Việt Nam bằng dịch vụ chuyển tiền WESTERN UNION

Gửi tiền về Việt Nam bằng dịch vụ chuyển tiền WESTERN UNION

Gửi tiền về Việt Nam bằng dịch vụ chuyển tiền WESTERN UNION.

Đây là dịch vụ rất đơn giản, chắc nhiều bạn cũng đã biết. Bạn chỉ cần đến địa chỉ giao dịch WESTERN UNION điền giấy tờ (thông tin người nhận) và nhận mã số chuyển tiền. Bạn báo mã số này cho người nhận tiền ở Việt Nam (nên giữ bí mật mã số với người lạ nhé, để tránh họ rút mất tiền của bạn).
Phí chuyển: Tùy số tiền gửi, tham khảo URL dưới đây:

送金金額(円) 手数料(円)

1 – 10,000 990

10,001 -50,000 1,500

50,001 – 100,000 3,000

100,001 – 250,000 5,000

250,001 – 500,000 8,500

500,001 – 700,000 12,000

URL: http://www.westernunion.co.jp/jp/how_to_send.php

Tìm địa chỉ WESTERN UNION tại Nhật: http://www.westernunion.co.jp/jp/location_search.php

Tìm địa chỉ WESTERN UNION để nhận tại Việt Nam:
http://www.westernunion.com.vn/vn/location_search.php