Giới thiệu về Chế độ thực tập kỹ năng của Nhật Bản

Hướng dẫn kĩ năng xuất khẩu lao động Nhật Bản

1. Mục đích
Chế độ thực tập kỹ năng cho người nước ngoài là một cơ chế đào tạo kỹ năng về nghề nghiệp cho những người lao động nước ngoài từ 16 đến 50 tuổi tại các doanh nghiệp Nhật Bản với tư cách là những thực tập sinh kỹ năng, giúp họ vận dụng thuần thục các kỹ năng đã được học vào thực tiễn để sau khi về nước, họ có thể vận dụng được những kiến thức và kỹ năng đã học và thực hành này vào giúp cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp của đất nước mình. Nói cách khác, mục đích của chế độ này là đào tạo nguồn nhân lực cống hiến cho sự phát triển công nghiệp của các nước thông qua việc áp dụng các kỹ thuật của Nhật Bản.

Tuyển chọn xuất khẩu lao động Nhật Bản
Tuyển chọn xuất khẩu lao động Nhật Bản

2. Khái quát
Việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng được chia làm 2 hình thức là “Hình thức đoàn thể tiếp nhận” và “Hình thức doanh nghiệp tự tiếp nhận”.
Các hình thức tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng
– Hình thức đoàn thể tiếp nhận
– Hình thức doanh nghiệp tự tiếp nhận
Sách hướng dẫn này sẽ giải thích về “Hình thức đoàn thể tiếp nhận”, tức hình thức các đoàn thể tiếp nhận của Nhật Bản tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng thông qua cơ quan phái cử nước ngoài.
(1) Nội dung hoạt động và tư cách lưu trú của thực tập kỹ năng năm thứ 1
Tư cách lưu trú của thực tập sinh kỹ năng năm thứ 1 là “ Thực tập kỹ năng số 1A”.
Hai hoạt động mà tư cách lưu trú này được thực hiện là:
① “Hoạt động học tập kiến thức” thông qua những khoá học ngắn hạn do đoàn thể tiếp nhận tổ chức ngày sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
② “Hoạt động học tập kỹ năng” thực hiện dựa trên hợp đồng lao động với doanh nghiệp tiếp nhận
(2) Nội dung hoạt động và tư cách lưu trú của thực tập kỹ năng năm thứ 2, năm thứ 3
Tư cách lưu trú của năm thứ 2 năm thứ 3 của thực tập kỹ năng là “Thực tập kỹ năng số 2A”. Các hoạt động mà tư cách lưu trú này được phép thực hiện là:
Người đã tiếp thu được những kỹ năng thông qua các hoạt động của thực tập kỹ năng năm thứ 1 sẽ tiếp tục công việc như năm thứ 1 tại cùng một công ty dựa trên hợp đồng lao động nhằm thực hành thành thục các kỹ năng đó”.
(3) Thời hạn lưu trú của thực tập sinh kỹ năng.
Thời hạn cho phép lưu trú tại Nhật Bản theo tư cách “ thực tập kỹ năng” là trong vòng 3 năm, tính cả “thực tập kỹ năng số 1”và “thực tập kỹ năng số 2”

4) Điều kiện cần thiết để tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng
Điều kiện cần thiết cho phép nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ năng được quy định theo các luật liên quan của Bộ Tư pháp như sau:
① Kỹ năng sẽ học tập không phải là công việc lao động giản đơn.
② Từ 18 tuổi trở lên và sau khi về nước có dự định làm các công việc cần những kỹ năng đã được học tại Nhật Bản.
③ Được học những kỹ năng khó hoặc chưa có tại nước mình.
④ Có kinh nghiệm nghiệp vụ và nghề nghiệp tương tự như công việc thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.
⑤ Được chính phủ hoặc tổ chức công cộng địa phương tiến cử.
⑥ Thực tập sinh kỹ năng, vợ hoặc chồng hay người thân của họ không phải đóng tiền ký quỹ cho cơ quan phái cử.
5) Điều kiện cần thiết để chuyển đổi tư cách từ thực tập kỹ năng năm thứ 1 sang năm thứ 2.
Điều kiện cần thiết để chuyển đổi sang tư cách “ Thực tập kỹ năng số 2 A” từ năm thứ hai trở đi như sau :
① Có kế hoạch tiếp tục làm những công việc liên quan tới kỹ năng đã tiếp thu được tại Nhật Bản sau khi về nước.
② Đậu kỳ thi kiểm tra trình độ kỹ năng cơ bản cấp 2 hoặc các kỳ thi định kỳ tương đương trình độ này.
③ Có ý định học tập các kỹ năng thực tiến dựa trên kế hoạch thực tập kỹ năng.
④ Năm thứ 2, năm thứ 3 cũng thực tập kỹ năng cùng loại ngành nghề, tại cùng doanh nghiệp như năm thứ 1.
(6) Công việc và ngành nghề có thể chuyển sang thực tập kỹ năng năm thứ 2
Tại thời điểm ngày 1/4/2010, có 66 ngành nghề với 123 công việc có thể chuyển đổi từ thực tập kỹ năng năm thứ 1 sang năm thứ 2.

Tham khảo thêm: 

  1. Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản-JITCO
  2. Các ngành nghề Thực tập sinh Nhật Bản theo JITCO