Điều kiện nhận hỗ trợ 10 man yên từ Chính phủ Nhật

Điều kiện nhận hỗ trợ 10 man yên từ Chính phủ Nhật
Điều kiện nhận hỗ trợ 10 man yên từ Chính phủ Nhật

 

Tin tức liên quan đến việc hỗ trợ mỗi người dân 10 man của chính phủ Nhật liên tục được cập nhật. Không chỉ riêng người Nhật mà những người nước ngoài sinh sống tại Nhật cũng rất quan tâm. Tin tức trên báo Nhật đến thời điểm hiện tại thì nói là người nước ngoài hợp pháp có đăng ký địa chỉ đàng hoàng thì được nhận. Tuy nhiên, phải chờ tới sang đầu tuần sau, khi có thông tin chính thức mới an tâm được nhé.

Điều kiện để được nhận hỗ trợ 10 man là gì?

Tin trên báo NHK tại thời điểm 18/4 cho biết, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau thì sẽ được nhận hỗ trợ 10 man. Không phân biệt quốc tịch nha mọi người. Tức là người nước ngoài mà đủ điều kiện thì vẫn nhận bình thường.

Những người có đăng ký địa chỉ thường trú hợp pháp tại Nhật.

Người nước ngoài có tư cách lưu trú trên 3 tháng (đồng thời đáp ứng điều kiện ở trên)

Hình thức đăng ký nhận hỗ trợ 10 man như thế nào?

Chủ hộ (世帯主 ghi trong tờ 住民票) sẽ đại diện hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ. Theo mình tìm hiểu thì khả năng có 2 hình thức như sau:

Cách 1: Quận gửi giấy tờ hướng dẫn + tờ khai đăng ký về từng hộ gia đình. Chủ hộ sẽ điền thông tin và số tài khoản ngân hàng vào tờ khai. Sau đó gửi tờ khai đó về quận để làm thủ tục. Cuối cùng là … ting ting tiền về tài khoản.

Cách 2: Làm thủ tục khai báo online. Chủ hộ khai thông tin online rồi chờ tiền về tài khoản.

※Số tiền nhận được = số người trong gia đình x 10 man

Chính phủ cũng đang xem xét sử dụng thẻ Mã số cá nhân (#MyNumber #Card) để tiếp nhận đăng ký. Tuy nhiên theo thống kê thì mới chỉ có hơn 15% dân số Nhật có thẻ này. Vì thế cũng chưa rõ Chính phủ sẽ sử dụng thẻ này như thế nào.

Chính Phủ Nhật đang gấp rút chuẩn bị để người dân có thể được nhận trợ cấp trong tháng sau.

Nguồn: NHK News