Công tác tại Nhật, thủ tục cần thiết cho tới khi nhập cảnh vào Nhật gồm có những gì?

 Tôi được nhận quyết định công tác tại Nhật, vậy thủ tục cần thiết cho tới khi nhập cảnh vào Nhật gồm có những gì?

Trước tiên, công ty tiếp nhận phía Nhật Bản sẽ phải xin Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản cấp Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú cho bạn. Tại vì, khi người nước ngoài nhận quyết định công tác tại Nhật Bản nhưng lại không có mặt tại Nhật Bản, thì họ không thể thực hiện thủ tục xin cấp phép đối với Cục quản lý xuất nhập cảnh được.
(Do đó, Văn phòng của chúng tôi sẽ nhận yêu cầu từ công ty tiếp nhận phía Nhật Bản để tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú)

Sau khi Cục nhập cảnh Nhật bản cấp Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú, công ty tiếp nhận phía Nhật Bản sẽ gửi chuyển phát cho bạn, bạn sẽ mang theo Giấy chứng nhận này tới Đại sứ quán Nhật để xin Visa (thị thực). Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là 3 tháng kể từ ngày phát hành.

Sau khi được cấp Visa (thị thực), bạn sẽ phải mang theo và đệ trình Visa đó cũng như Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú khi đặt chân đến Nhật, để Cục quản lý xuất nhập cảnh điều tra việc nhập cảnh. Thời hạn hiệu lực của Visa (thị thực) là 3 tháng kể từ ngày phát hành.

Khi được chấp nhận nhập cảnh (được cấp Tư cách lưu trú), tức là thủ tục nhập cảnh vào Nhật đã hoàn tất.

Dĩ nhiên, vẫn có những trường hợp sau khi được cấp Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú, nhưng vì lý do nào đó mà người nước ngoài không được chấp nhận nhập cảnh vào Nhật.

Bạn cũng có thể thích