Có được ở lại Nhật sau khi hết hạn tu nghiệp?

 Có được ở lại Nhật sau khi hết hạn tu nghiệp?

– Tôi hiện là Tu nghiệp sinh tại Nhật, liệu tôi có thể tiếp tục lưu trú tại Nhật sau khi hết thời gian tu nghiệp hay không?

Tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ năng được chấp nhận cho nhập cảnh vào Nhật là nhằm mục đích sau khi kết thúc thời gian tu nghiệp, thực tập kỹ năng sẽ trở về nước và đem những kỹ thuật và kỹ năng mình đã học được tại Nhật giúp ích cho đất nước mình. Do đó, sau khi kết thúc thời gian tu nghiệp, thực tập kỹ năng, về nguyên tắc không chấp nhận việc thay đổi tư cách lưu trú của Tu nghiệp sinh sang mục đích làm việc cho công ty Nhật Bản. Dĩ nhiên, có những trường hợp được chấp nhận thay đổi sang các loại Tư cách lưu trú liên quan đến nhân thân như “Vợ chồng, thân thuộc với người Nhật”, hay “Vợ chồng, thân thuộc với người Vĩnh trú”

– Sau khi về nước có thể quay lại bằng các con đường khác không?

Bạn có thể trở lại bằng con đường du học (nếu độ tuổi phù hợp), con đường kỹ thuật viên (nếu hồ sơ đúng yêu cầu), và sẽ còn một số con đường khác nữa để bạn có thể tiếp tục ở lại Nhật làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *