Cần làm gì để trở lại Nhật khi thời hạn tư cách lưu trú chưa hết?

 Cần làm gì để trở lại Nhật khi thời hạn tư cách lưu trú chưa hết?

Trường hợp bạn muốn quay lại Nhật Bản trước khi thời hạn lưu trú hiện tại hết hạn, thì bạn cần được cấp phép tái nhập cảnh. Nếu bạn chưa được cấp phép tái nhập cảnh mà rời khỏi Nhật, thì cho dù thời hạn lưu trú của bạn vẫn còn, nhưng Tư cách lưu trú đó sẽ bị mất hiệu lực, và bạn sẽ phải xin lại visa (thị thực) tại Các cơ quan như Đại sứ quán Nhật để quay trở lại Nhật.(Trường hợp cư trú dài hạn, cần phải xin cả Giấy chứng nhận tư cách lưu trú.)

Dĩ nhiên, người nước ngoài có Thẻ cư trú hoặc Thẻ ngoại kiều có giá trị tương đương với Thẻ cư trú khi tái nhập cảnh vào Nhật trong vòng 1 năm (với người có Giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt hoặc người có Thẻ ngoại kiều có giá trị tương đương Giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt là 2 năm), về nguyên tắc sẽ không phải xin phép Chấp nhận tái nhập cảnh nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *