Arubaito: miễn phí Sokai làm lễ tân Ngân Hàng Lương giờ: 1000 Yên

Arubaito: miễn phí Sokai làm lễ tân Ngân Hàng Lương giờ: 1000 Yên

Xuất khẩu Lao động Nhật bản – CÔNG VIỆC LÀM THÊM TẠI NGÂN HÀNG (SAU 3 NĂM ĐƯỢC TUYỂN LÀM NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC)

Nội dung: công việc tại quầy lễ tân
Địa điểm: Gần ga Hakata (FUKUOKA)
Thời gian: 8:45 ~ 17:30 (Giải lao 1 tiếng)
Làm từ thứ hai đến thứ sáu (hoặc thứ bảy, chủ nhật)
Lương giờ: 1000 Yên
Hỗ trợ toàn bộ phí đi lại (đến 1800 yên/ngày)
Yêu cầu:
-Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên.
-Là phụ nữ (người Việt Nam)

Ứng viên có nguyện vọng liên lạc số 092-434-3135 (Cô Kasa)