Arubaito: Miễn phí Sokai Làm bánh Piza tại công xưởng Ga RyoKoku Lương giờ : 900 円

Arubaito: Miễn phí Sokai Làm bánh Piza tại công xưởng Ga RyoKoku Lương giờ : 900 円

Xuất khẩu Lao động Nhật bản – Thông Tin Tuyển Dụng Hấp Dẫn Cho Du Học Sinh

Nội dung công việc: Làm bánh Piza tại công xưởng
Địa điểm: Ga RyoKoku【両国駅】
Thời gian: 15:00 đến 22:00 (từ 3h chiều đến 10h tối)
Lương giờ : 900 円
Chi phí giao thông: 500 yên
Giới tính: Không phân biệt giới tính
Liên hệ: 080-4097-3509 (Chị Thơm)

Ghi Chú : Giới thiệu việc miễn phí nhé các bạn