Arubaito: miễn phí Sokai Cần tuyển 1 bạn du học sinh phát báo sankei Ga YAHIRO

Arubaito: miễn phí Sokai Cần tuyển 1 bạn du học sinh phát báo sankei Ga YAHIRO

Xuất khẩu Lao động Nhật bản – Thông tin tuyển dụng:
● Cần tuyển 1 bạn du học sinh phát báo sankei
● Địa điểm: Ga YAHIRO 【八広駅】
Nếu bạn nào có trường học gần ga YAHIRO thì sẽ thuận tiện cho việc đi học
★ Lương tháng: 8 man(nhà ở miễn phí) + chế độ học bổng 1 năm 30 man.
● Nội dung công việc: phát báo buổi sáng
Liên hệ gấp : ☞ Liên lạc: 080-3912-3420 (Hồng)