Arubaito – Có 2 xuất làm soji văn phòng ở ga kamiyacho – Sokai miễn phí

Arubaito - Có 2 xuất làm soji văn phòng ở ga kamiyacho - Sokai miễn phí

Có 2 xuất làm soji văn phòng ở ga kamiyacho 2 ca
Ca một làm từ 6h30-9h lương 1300\1h hỗ trợ 100% tiền tàu cần đổi với việc soji khách sạn từ 9h-12h 
Ca 2 là làm từ 6h30-8h lương 1400\1h hỗ trợ 100% tiền tầu đổi lấy việc soji khách sạn thứ 7, chủ nhật hoặc 9h30-12h 
2 ca này đều làm từ t2-t6 và chỗ làm rất thoải mái nhưng nếu muốn nghỉ phải xin trước chứ sáng không được xin vì ở đây mỗi người 1 phòng nên nếu nghỉ không ai có thể giúp được.
Sokai miễn phí
Và khác sạn trên các ga trên hình

11159985_728086240645099_3629437722773255599_n