24 thủ tục cần thiết để nhập quốc tịch Nhật Bản

24 thủ tục cần thiết để nhập quốc tịch Nhật Bản

Bạn muốn nhập quốc tịch Nhật Bản thì cần phải có những điều kiện gì? thủ tục như thế nào? Sau đây là một vài những tài liệu và điều kiện để bạn tham khảo trước khi muốn làm thủ thục nhập quốc tịch Nhật Bản:
sv4
Tài liệu được chuẩn bị bởi người nộp đơn và luật sư của bạn:

1)      Đơn xin nhập tịch (theo mẫu)
2)     Tài liệu về lý do tại sao bạn muốn nhập quốc tịch Nhật Bản (Người nộp đơn phải viết bằng tay bằng tiếng Nhật)
3)      Hồ sơ cá nhân
4)      Tờ khai
5)      Mô tả về người thân
6)      Mô tả việc làm thế nào để bạn duy trì cuộc sống của bạn tại Nhật Bản
7)      Mô tả hoạt động kinh doanh của bạn tại Nhật Bản
8)      Bản đồ tình hình cư trú của bạn
Tài liệu được mua từ các cơ quan

9) Giấy chứng nhận có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nước bạn.

10) Giấy chứng nhận việc làm

11) Văn bằng

12) Giấy chứng nhận quốc tịch, trong một số trường hợp cụ thể phải có giấy chứng nhận đã mất quốc tịch, giấy khai sinh, hộ chiếu.

13) Các tài liệu xác nhận hồ sơ của bạn ở nước bạn (giấy khai sinh / giấy chứng nhận kết hôn…)

14) Gia đình của bạn đăng ký tại Nhật Bản

15) Giấy chứng nhận cư trú của gia đình bạn ở Nhật Bản.

16) Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài

17) Giấy chứng nhận thanh toán thuế (phiếu khấu trừ và giấy chứng nhận nộp thuế năm cuối cùng).

18) Đăng ký thương mại (trong trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của công ty)

19) Giấy chứng nhận tài sản (Giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng, chứng khoán, đăng ký bất động sản…)
20) Giấy phép lái xe

Những tài liệu khác:

22)     Ảnh thẻ (2 cái kích cỡ 5cm x 5cm, chụp trong vòng 6 tháng trước)
23)    Ảnh của bạn và gia đình (một vài cái)
24)    Những tài liệu khác khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tất cả các tài liệu phải được chuẩn bị bằng tiếng Nhật và có bản dịch tiếng Nhật nếu như tài liệu là tiếng mẹ đẻ được gửi bởi những người thân trong gia đình bạn.