Tháng Một 23, 2016

3 Chiêu lật tẩy trò lửa đảo của các công ty môi giới xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động Nhật Bản – Hiện nay, người lao động khi lựa chọn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản đều có tình trạng băn khoăn, lo lắng trong việc chọn một công ty dịch vụ cho mình. Trước tình trạng rất nhiều công ty “ảo”, lừa đảo tiền của lao động mọc lên, đâu là cách để chúng ta có thể tránh được? Những quyền và quy