Du học sinh Nhật Bản: Trình độ kém – lương thấp – làm thêm nhiều – không tập trung học

Xuất khẩu Lao động Nhật bản – Một vòng luẩn quẩn, trình độ thấp – lương thấp – làm 2,3 công việc làm thêm 1 lúc – không có thời gian học – trình độ thấp. Du học – Đi học hay đi làm thêm để kiếm sống? Cần cân nhắc Du học hay đi…

9 việc làm Arubaito được ưa thích nhất lương 80.000-140.000 Yên/tháng

Xuất khẩu Lao động Nhật bản – Theo chia sẻ của các thế hệ senpai đi trước hiện đang sinh sống và học tập , topic này sẽ tổng hợp cho các bạn du học sinh một số công việc làm thêm phù hợp tại Nhật Bản mà các bạn du học sinh Việt Nam…