2 xuất làm Sagawa ở ga Minamisunamachi Lương 900 Yên/ giờ

2 xuất làm Sagawa ở ga Minamisunamachi Lương 900 Yên/ giờ

2 xuất làm Sagawa ở ga Minamisunamachi
Thời gian làm việc: 14:00 đến 19:00 Từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc thứ 3 đến thứ 7

sagawa-danshi-2
Lương 900 Yên/ giờ
ưu tiên các bạn mới qua chưa có việc
Liên hệ sdt:09099630491.ありがとうございます

Nhiều tuyển dụng đang chờ bạn, miễn phí Sokai >> XEM thêm tại đây lao động Nhật Bản